Mødregrupper

Kunne I godt tænke jer at få vist, hvordan I med simple sansemotoriske øvelser hjælper jeres børn til at komme godt i gang med udviklingen, så kommer jeg gerne til jer.

Jeg vil vise Jer nogle simple øvelser, som kan hjælpe jeres børn til bedre søvn, til optimal motorisk udvikling- herunder et godt hovedløft, kravle, rejse sig op, faldrefleks, gå, til at vække et nemt og inaktivt barn eller dæmpe et motorisk uroligt barn.
 

Oplæg

Jeg tilbyder at komme ud i sundhedsplejen, hvor jeg vil holde oplæg for nybagte mødre.
jeg kommer også gerne ud i mødregrupper, hvor jeg vil holde oplæg om Jeres børns motoriske udviklng og hvordan I kan styrke deres udvikling tidligt og optimalt.
 
Bente S. Christiansen | CVR: 38358170  | Tlf.: +45 2629 7283