Institution

Institutionsbesøg

Jeg tager ud i daginstitutioner, hvor jeg inspirerer og vejleder pædagoger i forhold til indretning, sansemotoriske aktiviteter, grundmotorik og grundlege. Dette i forhold til barnets/børnenes trivsel og udvikling.

Jeg kan bookes for en dag. Det kan være inspiration til et konkret emne, problemstilling eller observation af et barn og sparring til personalet.

Jeg kan bookes i en tidsbegrænset periode. Det kan være at institutionen har fokus på motorikken og mangler viden og inspiration.

Det kan være et forløb hvor der er særligt fokus på et par børn – hvad er deres udfordringer, hvad er årsagen og hvordan kan børnene hjælpes til en nemmere hverdag.

Det kan være et forløb hvor personalet lære at se efter tegn på sanser, der ikke er optimalt stimuleret og inspiration til hvilke tiltag de kan lave i dagligdagen.

Oplæg

Jeg holder oplæg med udgangspunkt i sansemotorikken. Emner kan eksempelvis være:
  • Sansemotorikkens betydning for vores udvikling
  • Sansemotorikkens betydning for vores vedligeholdelse af en sund krop
  • Børn og selvhjulpenhed 
  • Lær at spotte børn med sansemotoriske udfordringer
  • Grundmotorik, grundlege og færdigheder
  • Sansemotorikkens betydning for børns udvikling set ud fra et skoleperspektiv
  • Indretningens betydning for børnenes udvikling. 
  • Fokus på den frie leg
 
Ved oplæggene vil der altid være ideer til, hvad der kan gøres i praksis.
 
Dette er for personalegrupper og forældregrupper.
Bente S. Christiansen | CVR: 38358170  | Tlf.: +45 2629 7283